Ålviken

Fiskeordning i Backa Samkarby Söderbyle FS 5  

Regler för fiske i Backa Samkarby Söderbyle samfällighetsförenings fiskevatten FS 5

Allt fiske inom Backa Samkarby Söderbyle fiskevatten i Ålandshav och Björköfjärden med redskap utöver handredskap är förbjudet. Endast andelsägare har rätt till fiske med sådana redskap. 

För fiske i Samfällighetens andel i Backa Samkarby Söderbyles insjöar gäller att all typ av fiske är förbjudet, endast andelsägare har rätt till fiske.

Andelsägare har inte rätt att låna ut fiskerätten utan måste vara med vid fisketillfällena.

Alla redskap skall vara märkta med NAMN FASTIGHETSBETECKNING och TELE NR,

I annat fall riskerar man att få redskapen beslagtagna. 

Minimimått:

Från området söder om latitud 60 00 N i Östersjön är minimimåttet på Lax 60cm, Öring 50 cm, Torsk 38cm, Gös 40cm, Gädda 40cm, Skrubbskädda 21cm, Rödspätta 25cm, Slätvar 30cm och Piggvar 30cm. Måttet räknas på avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (totallängd). Vid fiske med handredskap gäller minimimått enbart för Lax, Öring, Torsk, Gös och Gädda. 

Fångstbegränsning:

Vid fiske med handredskap i Östersjön, undantaget området i Bottenviken , får högst tre gäddor fångas och behållas per fiskare och dygn. Gäddor med en längd som understiger 40 cm och överstiger 75 cm ska återutsättas.

För detaljerad information om regler se Havs- och vattenmyndigheten: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske.html