Välkommen till Backa, Samkarby, Söderbyle samfällighetsförenings webbplats!

Föreningen ansvarar för samfällighetens båtplatser, fiskebodar och fiskevatten 

  • Föreningens förvaltar samfälligheterna avseende mark, fiske och båtplatser vid Backa, Bylehamn, G:a fiskeplatsen/Gustavslund, Holmängsudde, Lerviksholmen, Sankarholmen samt Ålviken.

  • Föreningen har fiskevatten vid Björköfjärden (söderbyle fs:5), Björköfjärden (Väddö- Backa fs:5), Bylehamn (söderbyle fs:5), Gustavslund (Väddö Backa fs:5), Kaskobben (Söderbyle s:6), Lerviksholmen (Väddö-Backa fs:5) Runn- och Storbåden (Väddö-Backa s:6), Sankarholmen (Samkarby fs:5) samt utanför Törnsholmen och Västra- och Östra insjön (Samkarby fs:5)

  • Isätts- och upptagsramp finns vid Backa brygga och Bylehamn. Rampen får användas till en kostnad av 60 kr/dag eller 180 kr/år.
    Beloppet läggs i uppsatta brevlådor intill dessa ramper, sätts in på föreningens bankgiro 881-8288 eller swishas till nummer: 1230336248. 

Medlemmar c:a 50 fastigheter.

 

Årsmöte 2024

Årsmötet hålls söndagen 19 maj kl. 10.00 i Salnölokalen.

Kallelse, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns under Medlemsinfo (efter inloggning).

 

Renovering av Backa brygga:

Nu är renoveringen av Backa brygga färdig och bryggan är i full användning!

 

 
Nedanför några bilder under renoveringen: